Geokodowanie i obliczanie odległości na mapie po linii prostej

Geokodowanie i obliczanie odległości na mapie po prostej

Narzędzie do odczytywania geokordynatów z adresów zostało przygotowane w arkusz Excel i oparte o technologię Google Api. Została przygotowana w VBA nowa formuła, która umożliwia wyliczenie długości i szerokości geograficznej z podanych adresów. Mając te dane można za pomocą kalkulacji matematycznej obliczyć odległości między dwoma punktami na mapie po linii prostej.