Narzędzie do przeprowadzania ankiet, mapowania procesów

Narzędzie do przeprowadzania ankiet, mapowań procesów

Za pomocą makr można w Excelu stworzyć narzędzia pomagające w zbieraniu danych np. w do ankiety. Przykładem takiego arkusza jest arkusz mapowania procesów.

Posiada on przyciski zrobione z kształtów wbudowanych w program Excel.

Kształty te z zaimplementowanym makrem pomagają w uzupełnianiu pól Excela z ankietą.

 

Cechy arkusza:

  • Arkusz przyspiesza pracę polegającą na manualnym uzupełnianiu pól(np. podczas tworzenia ankiety, mapowania procesów)
  • Szybkie przechodzenie między polami po kliknięciu w przyciski
  • Wygodne „Comboboxy” zamiast wbudowanych list wyboru umożliwiają bezpośrednio w komórce wyszukanie danej wartości z gotowej listy
  • Klawisz „Duplikuj” umożliwia szybkie zduplikowanie wypełnianego wiersza
  • Klawisze sprawdzające poprawność wypełnienia ankiety umożliwiają wskazanie najbliższej komórki z błędną wartością oraz pierwszego, nieuzupełnionego wiersza
  • Przesuwanie się wszystkich przycisków wraz ze zmianą aktywnego wiersza