Geokodowanie i obliczanie odległości na mapie między adresami / punktami po linii prostej

Geokodowanie i obliczanie odległości na mapie między adresami / punktami po prostej

  • Narzędzia do wyliczania  odległości między adresami według mapy Google
  • Narzędzia do wyliczania odległości po prostej między punktami na mapie

 

Narzędzie do odczytywania geokordynatów z adresów zostało przygotowane w arkusz Excel i oparte o technologię Google Api. Formuła w VBA umożliwia wyliczenie długości i szerokości geograficznej z podanych adresów. Mając te dane można za pomocą kalkulacji matematycznej obliczyć odległości między dwoma punktami na mapie po linii prostej.

Można również za pomocą mapy Google wyliczyć odległość między konkretnymi adresami.