Outlook manager

Narzędzie do planowania zleceń ze skrzynki Outlook

Program Outlook manager to program dla dyspozytorów służący do zlecania odbiorów poprzez skrzynkę mailową Outlook. Program w skrócie umożliwia zarządzanie zleceniami transportowymi wysyłanymi poprzez e-mail. Program ma wygląd okienka z przyciskami reprezentującymi różnych przewoźników.

 

Użycie poszczególnego przycisku uruchamia następujące funkcje:  

  1. Przypisanie odpowiedniej kategorii do maila
  2. Skopiowanie zlecenia do folderu z odbiorami na skrzynce pocztowej.
  3. Utworzenie kopii zapasowej maila na dysku twardym.
  4. Wydruk maila- opcjonalnie
  5. Wysłanie zlecenia e-mailem do przewoźnika
  6. Wysłanie potwierdzenia do nadawcy maila

Udogodnienia:

  1. Program sam tworzy sobie nowe kategorie, foldery w skrzynce z nazwiskami przewoźników, foldery na dysku twardym
  2. Możliwa konfiguracja programu poprzez edycję pliku Excel z ustawieniami takimi jak:
    1. Dane kierowców
    2. Maile przewoźników
    3. E-maile dodatkowe do wiadomości
    4. Wyłączenie przycisków
    5. Zmiana pozycji programu na ekranie
    6. Zmiana układu przycisków(poziomo, pionowo, zmniejszenie)