PDF to FTP

 • Wyciąganie określonego ciągu znaków z pliku pdf
 • Zmiana nazwy pliku pdf w oparciu o wyciągnięty ciąg znaków. Do nazwy można dodać ustalony przedrostek i przyrostek
 • Wysyłanie plików na zdefiniowany serwer FTP
 • Zaimplementowany moduł automatyzacyjny

Instrukcja PL \ EN

PDF to FTP 1.0.8

Zmiany:

 • dodanie możliwości generowania wielu plików z tą samą nazwą z iterowanym przyrostkiem
 • poprawa i optymalizacja głównego algorytmu
 • dodanie możliwości wyboru języka- polski / angielski
Size: 2,6 MB
Version: 1.0.8

 

PDF to FTP 1.0.5
Zmiany:
 • dodanie możliwości przetwarzania poszczególnych stron pliku PDF
 • poprawa i optymalizacja głównego algorytmu

 

PDF to FTP 1.0.4
Zmiany:
 • poprawa i optymalizacja głównego algorytmu
 • dodanie możliwości wyłączenia sprawdzania poprawności plików
 • dodanie możliwości ukrycia programu i usunięcia go z listy aktualnie otwartych

 

PDF to FTP 1.0.3
Zmiany:
 • dodanie możliwości ustawienia folderu docelowego dla przetworzonych plików PDF
 • zaimplementowanie automatyzacji do automatycznego przetwarzania plików
  • możliwość ustawienia interwału co który program będzie przetwarzał pliki
  • możliwość wyboru trybu pracy automatu:
   • zmiana nazwy
   • zmiana nazwy + wysyłka na serwer FTP
  • możliwość ustawienia dwóch trybów startu automatu:
   • automatyczny start automatu po starcie programu
   • ręczne odpalenie automatu przyciskiem
 • poprawki w działaniu algorytmów wycinających tekst z pliku PDF
 • poprawki w działaniu algorytmów sprawdzających plik PDF
 • zmiana designu i dodanie pól statystyk działania automatu
 • eliminacja innych błędów

 

PDF to FTP 1.0.2

Zmiany:

 • zmiana zapisu ustawień z rejestru systemu na plik .ini
 • naprawiono błędy związanie ze sprawdzaniem pliku PDF
 • przyspieszono cykliczne sprawdzanie połączenia FTP dodając je do osobnego wątku

PDF to FTP 1.0.1

Zmiany:

 • naprawiono błędy związane z ustawieniami wycinania ciągów tekstowych z pliku PDF
 • dodano moduł aktualizujący aplikację

 

Licencja:

 • Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania -według wersji 3 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.
 • Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie On użyteczny -jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI Do OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - zobacz http://www.gnu.org/licenses/.
 • Kod źródłowy do aplikacji PDF To FTP znajduje się na stronie: https://github.com/excelsolutions/PDF-to-FTP

Użyte technologie:

 1. Biblioteka iTEXT dostępna na stronie https://itextpdf.com/ na licencji AGPL. Warunki użytkowania
  znajdują się na stronie: http://itextpdf.com/terms-of-use/
 2. AutoUpdater.NET dostępnego na stronie : https://github.com/ravibpatel/AutoUpdater.NET
 3. Moduł do tworzenia plików ini o nazwie Allow INI manipulation in .NET dostępny na stronie https://www.codeproject.com/Articles/21896/INI-Reader-Writer-Class-for-C-VB-NET-and-VBScript