Portfolio

Pdf to Ftp

Program, którego zadaniem jest:
• Wyciąganie określonego ciągu znaków z pliku pdf
• Zmiana nazwy pliku pdf w oparciu o wyciągnięty ciąg znaków. Do nazwy można dodać ustalony przedrostek i przyrostek
• Wysyłanie plików na zdefiniowany serwer FTP

Kalkulator odległości po prostej

Współrzędne geograficzne z adresów i odległości po linii prostej