Portfolio

Zarządzanie rampami

Wizualizacja stanu ramp magazynowych

Manager odbiorów 2.0

Narzędzie do planowania zleceń ze skrzynki Outlook

Analiza jakości

Arkusz agregujący i analizujący dane z wielu arkuszy pod kątem obliczenia jakości

Pdf to Ftp

Program, którego zadaniem jest:
• Wyciąganie określonego ciągu znaków z pliku pdf
• Zmiana nazwy pliku pdf w oparciu o wyciągnięty ciąg znaków. Do nazwy można dodać ustalony przedrostek i przyrostek
• Wysyłanie plików na zdefiniowany serwer FTP

Kalkulator dla transportu

Kalkulator opłacalności przewozu

Kalkulator odległości po prostej

Współrzędne geograficzne z adresów i odległości po linii prostej

Mapowanie

Narzędzie do ankiet i mapowań procesów

Ekstraktor załączników

Program do wydobywania z plików maili o rozszerzeniu .msg dowolnych załączników. Program umożliwia wybranie nazwy dla wydobytych załączników i ich zapis każdego z osobna w wybranym folderze.